Početna stranica PRETVARA MAŠTU
U STVARNOST
Vaša privatnost

Uredništvo i Izdavač portala Smokva jamče svim korisnicima posve apsolutnu privatnost i zaštićenost sviju njihovih osobnih podataka te foto i video materijala koje su objavili na Smokvi u odnosu na bilo koga koga bi eventualno ti podaci zanimali sve do trenutka kada neki od tih podataka na bilo koji dostupan im komunikacijski način ne odluče sami učiniti dostupnim nekom drugom korisniku portala. Izuzetak čine zakonima nedopuštene i kažnjive radnje kada ćemo podatke koji su nam dostupni o pojedinom korisniku koji je takve radnje počinio ili ih planira učiniti dostupnim organima gonjenja ili pravosudnim tijelima na njihov zahtjev, a u slučaju da bilo koju od "težih" takvih radnji uočimo pri administriranju našeg portala samoinicijativno ćemo o tome obavijestiti policiju: posebice kada je riječ o i najmanjem pokušaju seksualnog iskorištavanja djece ili distribucije dječje pornografije, trgovini ljudima, fizičkom i drugom nasilju i slično. Portal Smokva pokrenut je u najboljoj namjeri i vjeri da svim svojim korisnicima pruži najkvalitetnije alate i načine za sklapanje erotskih, ljubavnih i prijateljskih kontakata i činit ćemo sve da svi korisnici imaju dobru priliku realizirati svoje želje i zabaviti se, ali bilo kakve zlouprabe portala nećemo dopuštati.
Kako radi Smokva.com? | O nama | Savjeti za sigurno online upoznavanje | Vaša privatnost| Uvjeti korištenja | Pomoć | Kontakt
Ova web stranica sadrži tekstualni, grafički i video materijal namijenjen isključivo punoljetnim osobama.
Svi korisnici ovog sitea su tijekom registracije naznačili da imaju 18 i više godina.

© Smokva.com 2005. - Powered by Smokvin list